ĐO LƯỜNG NHIỆT


Thứ Ba 14/07/2020


Cá nhân, tổ chức có nhu cầu đối với các dịch vụ của Trung tâm Phân tích và Đo lường Chất lượng Bình Định vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây hoặc điền vào Biểu mẫu đăng ký trực tuyến  ,chúng tôi sẽ liên hệ quý khách hàng trong thời gian sớm nhất.
Trung tâm Phân tích và Đo lường Chất lượng Bình Định
Địa chỉ: Số 173-175 Phan Bội Châu và 01 Bà Triệu - TP. Quy Nhơn - Bình Định
Điên thoại: 0256.3822322 - 02563822607
Email: amqtesting@gmail.com
Trung tâm Phân tích & ĐLCL cung cấp các dịch vụ thuộc lĩnh vực đo lường nhiệt 

STT

Phương tiện đo

Phạm vi đo

Cấp chính xác

Quy trình áp dụng

1

Kiểm định nhiệt kế thủy tinh –

chất lỏng

Từ: (0 ÷ 100) 0C

Giá trị vạch chia đến 0,05

ĐLVN

20 : 2017

2

Hiệu chuẩn phương tiện  đo nhiệt độ

Đến 100 0C

± 0,05

ĐLVN

137 : 2004

ĐLVN

138 : 2004

Trên 100 0C

đến 200 0C

Trên 200 0C

đến 300 0C

3

Tủ sấy, tủ nhiệt, bể điều nhiệt

Đến 150 0C

Đến 0,1 0C

QT.17/

TTKT-BĐ

Đến 250 0C

Đến 350 0C

4

Thiết bị chỉ thị nhiệt độ hiện số và tương tự

(-30 ÷ 100) 0C

 

ĐLVN

160 : 2005

 

Đến 100 0C

Trên 100 0C

đến 200 0C

Trên 200 0C

đến 300 0C

5

Tủ xác định nhu cầu oxy sinh hóa (BOD)

(0 ÷ 50) 0C

Đến 1 0C

ĐLVN

127 : 2003

6

Hiệu chuẩn phương tiện đo nhiệt ẩm kế

(-10 ÷ 70) 0C

(10 ÷ 95%) RH

Đến ± 1 0C

Đến ± 1%RH 

QT.19/TTKT-BĐ

 

Tin liên quan