ĐO LƯỜNG DUNG TÍCH


Chủ Nhật 19/04/2020


Cá nhân, tổ chức có nhu cầu đối với các dịch vụ của Trung tâm Phân tích và Đo lường Chất lượng Bình Định vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây hoặc điền vào Biểu mẫu đăng ký trực tuyến  ,chúng tôi sẽ liên hệ quý khách hàng trong thời gian sớm nhất.
Trung tâm Phân tích và Đo lường Chất lượng Bình Định
Địa chỉ: Số 173-175 Phan Bội Châu và 01 Bà Triệu - TP. Quy Nhơn - Bình Định
Điên thoại: 0256.3822322 - 02563822607
Email: amqtesting@gmail.com
Trung tâm Phân tích & ĐLCL cung cấp các dịch vụ thuộc lĩnh vực đo lường dung tích

STT

Phương tiện đo

Phạm vi đo

Cấp chính xác

Quy trình áp dụng

1

Cột đo xăng dầu

Q từ 5 L/min đến 100 L/min

0,5

ĐLVN

10 : 2017

2

 

Đồng hồ xăng dầu

 

Đường kính

đến 50 mm;

(25 ÷ 160) m3/h

0,5 %

ĐLVN

22 : 2009

Đường kính từ trên 50 mm đến 100 mm;

(25 ÷ 160) m3/h

0,5 %

3

Đồng hồ nước lạnh

đường kính đến 20 mm

Qn đến 2,5 m3/h

Cấp: A, B

(2; 5) %

ĐLVN

17 : 2017

4

Lập Barem bể đong cố định

 

 

 

4.1

Bằng phương pháp hình học

Đến 10 m3

± 0,5 %

ĐLVN

28 : 1998

ĐLVN

29 : 1998

Từ trên 10 m3

4.2

Bằng phương pháp dung tích

Đến 10 m3

Từ trên 10 m3

5

Phương tiện đo dung tích thông dụng (Ca đong, bình đong, thùng đong)

1 lít

0,5

ĐLVN

12 : 2011

2 lít

5 lít

10 lít

 

Tin liên quan