ĐO LƯỜNG KHỐI LƯỢNG


Thứ Hai 20/04/2020


Cá nhân, tổ chức có nhu cầu đối với các dịch vụ của Trung tâm Phân tích và Đo lường Chất lượng Bình Định vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây hoặc điền vào Biểu mẫu đăng ký trực tuyến  ,chúng tôi sẽ liên hệ quý khách hàng trong thời gian sớm nhất.
Trung tâm Phân tích và Đo lường Chất lượng Bình Định
Địa chỉ: Số 173-175 Phan Bội Châu và 01 Bà Triệu - TP. Quy Nhơn - Bình Định
Điên thoại: 0256.3822322 - 02563822607
Email: amqtesting@gmail.com
Trung tâm Phân tích & ĐLCL cung cấp các dịch vụ thuộc lĩnh vực đo lường khối lượng

STT

Phương tiện đo

Phạm vi đo

Cấp chính xác

Quy trình áp dụng

1

Cân ô tô

Đến 10 tấn

3

ĐLVN

13 : 2009

Từ trên 10 tấn

đến 30 tấn

Từ trên 30 tấn

đến 60 tấn

Từ trên 60 tấn

đến 80 tấn

Từ trên 80 tấn

đến 100 tấn

Từ trên 100 tấn

đến 120 tấn

2

Cân bàn

Đến 500 kg

3

ĐLVN

14 : 2009

Từ trên 500 kg

đến 1.000 kg

Từ trên 1.000 kg

đến 2.000 kg

Từ trên 2.000 kg

 đến 3.000 kg

Từ trên 3.000 kg

đến 4.000 kg

Từ trên 4.000 kg

đến 5.000 kg

3

Cân phân tích

Đến 200 g

1

ĐLVN

16 : 2009;

QT.18

/TTKT-BĐ

 

Từ trên 200 g

đến 500 g

4

Cân kỹ thuật

Đến 200 g

2

Từ trên 200 g

đến 500 g

Từ trên 500 g

đến 1 kg

Từ trên 1 kg

đến 5 kg

5

Cân đồng hồ lò xo

Đến 25 kg

4

 

ĐLVN

30 : 2009

Từ trên 25 kg

đến 60 kg

Từ trên 60 kg

đến 100 kg

Từ trên 100 kg

đến 150 kg

6

Cân đĩa

Đến 5 kg

3

ĐLVN

15 : 2009

Từ trên 5 kg

đến 20 kg

Từ trên 20 kg

đến 60 kg

7

Cân treo

Đến 20 kg

4

ĐLVN

02 : 2009

Từ trên 20 kg

đến 100 kg

Trên 100 kg

8

Cân treo móc cẩu

Đến 5 tấn

3

ĐLVN 259:2015;

ĐLVN 260:2015

Từ trên 5 tấn đến 10 tấn

Từ trên 10 tấn đến 30 tấn

Từ trên 30 tấn

9

Quả cân F1

Đến 500 mg

Cấp F1

ĐLVN

50 : 2009;

ĐLVN

286 : 2015

Từ trên 500 mg

đến 100 g

Từ trên 100 g

đến 200 g

10

Quả cân F2

Đến 500 mg

Cấp F2

ĐLVN

47 : 2009;

ĐLVN

286 : 2015

Từ trên 500 mg

đến 100 g

Từ trên 100 g

đến 200 g

11

Quả cân M1

Đến 500 mg

Cấp M1

ĐLVN

47 : 2009;

ĐLVN

286 : 2015

Từ trên 500 mg

đến 100 g

Từ trên 100 g

đến 500 g

Từ trên 500 g

đến 2 kg

Từ trên 2 kg

đến 5 kg

Từ trên 5 kg

đến 20 kg

11

Quả cân M2

Đến 200 g

Cấp M2

ĐLVN

47 : 2009

Từ trên 200 g

đến 2 kg

Từ trên 2 kg

đến 10 kg

Từ trên 10 kg

đến 20 kg

 

Tin liên quan