Thông tin liên hệ
Trung tâm Phân tích và Đo lường Chất lượng Bình Định
* Địa chỉ: 173-175 Phan Bội Châu (cơ sở 1) và 01 Bà Triệu (cơ sở 2), TP. Quy Nhơn, Bình Định.
* Điện thoại: 0256.3822322 - 02563822607
* Fax: 0256.3822322
* Email: amqtesting@gmail.com
* Website: www.amq.vn
Gửi liên hệ
Tên người gửi *
Địa chỉ
Điện thoại*
Email
Nội dung liên hệ*
Tập tin đính kèm