GIỚI THIỆU CHUNG


Trung tâm Phân tích và Đo lường Chất lượng Bình Định (tên viết tắt là AMQ) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định thành lập từ năm 2019 theo Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng vào Trung tâm Phân tích và Kiểm nghiệm.

Sự hình thành Trung tâm Phân tích và Đo lường Chất lượng Bình Định kế thừa nền tảng cơ sở vật chất chuẩn đo lường, trang thiết bị và nhân lực có kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu và xu thế phát triển đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trong giai đoạn mới. Trung tâm chịu sự quản lý chỉ đạo trực tiếp từ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định, thực hiện chức năng chính là phục vụ quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện dịch vụ sự nghiệp về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Tên đầy đủ: Trung tâm Phân tích và Đo lường Chất lượng Bình Định

Tên viết tắt: AMQ

Địa chỉ: Số 173-175 Phan Bội Châu và 01 Bà Triệu - TP. Quy Nhơn - Bình Định

Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định

Số Quyết định thành lập: 1462/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh Bình Định.

Số Quyết định phê duyệt chức năng nhiệm vụ: 3167/QĐ-UBND ngày 04/9/2019 của UBND tỉnh Bình Định.

Lịch sử hình thành: 

 


Tin liên quan