NỘI DUNG TÀI LIỆU ÔN TẬP THI VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ KH&CN


Thứ Hai 14/12/2020


THÔNG BÁO NỘI DUNG TÀI LIỆU ÔN TẬP KỲ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2020 - VÒNG 1

Trung tâm Phân tích Đo lường và Chất lượng thông báo Nội dung tài liệu ôn tập thi tuyển viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở KH&CN năm 2020 - Vòng 1 theo Thông báo số 04/TB-HĐTDVC ngày 10/12/2020.
 

1. Tài liệu ôn tập – vòng 1: theo Thông báo số 04/TB-HĐTDVC đính kèm gồm: 

- Phụ lục I: Tài liệu ôn tập môn kiến thức chung.
- Phụ lục II: Tài liệu ôn tập môn tiếng anh.
- Phụ lục III: Tài liệu ôn tập môn tin học.

2. Nếu thí sinh chưa rõ hoặc có vướng mắc, đề nghị liên hệ Văn phòng Sở Khoa  học và Công nghệ, số điện thoại: 0256.3520266 để được giải đáp.

Tải Thông báo đính kèm  ./.


Tin liên quan