THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022


Thứ Ba 15/03/2022


TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 20202
 
Trung tâm Phân tích Đo lường và Chất lượng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định theo Thông báo số 09/TB-SKHCN ngày 14/3/2022 của Sở KH&CN.

 

1. Tổng số nhu cầu tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

2. Phương thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời hạn tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức: từ ngày 17/3/2022 đến hết ngày 16/4/2022 (trong giờ hành chính).

4. Địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức: Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ (địa chỉ: số 208 Diên Hồng, TP. Quy Nhơn, Bình Định - Số điện thoại: 0256 3520266) hoặc gửi qua đường bưu chính (thời điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển viên chức được tính theo dấu bưu chính trên phong bì).

Tải tài liệu kèm theo: 
- Tải Thông báo số 09/TB-SKHCN 
 

Tin liên quan