THÔNG BÁO BÁN THANH LÝ TÀI SẢN


Thứ Năm 27/01/2022


THÔNG BÁO BÁN THANH LÝ TÀI SẢN

Trung tâm Phân tích Đo lường và Chất lượng thông báo bán thanh lý tài sản công hư hỏng, không còn khả năng tái sử dụng đến các tổ chức cá nhân có nhu cầu mua tài sản.

 

 

1. Tài sản thanh lý: Tài sản công hư hỏng, không còn khả năng tái sử dụng của Trung tâm.

2. Thời gian đăng ký mua: từ ngày 08/02/2022-15/02/2022 (trong giờ hành chính).

3. Địa điểm đăng ký: Phòng Tổng hợp - Nghiên cứu ứng dụng thuộc Trung tâm Phân tích và Đo lường Chất lượng, số 173-175 Phan Bội Châu, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256 3822322.

Chi tiết theo Thông báo đính kèm  

 


Tin liên quan