THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH DỰ THI VÒNG 1, KỲ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2020


Thứ Năm 14/01/2021


Căn cứ Kế hoạch số 764/KH-SKHCN ngày 07/9/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 305/QĐ-SKHCN ngày 12/10/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020. Hội đồng tuyển dụng viên chức triệu tập thí sinh dự thi vòng 1, cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm và hình thức thi

a) Thời gian thi: ngày 23/01/2021 (thứ 7), cụ thể:

- Từ 07h00 đến 07h30: Khai mạc kỳ thi (dự Lễ khai mạc, nghe phổ biến quy chế thi và nhận thẻ dự thi).

- Từ 08h00 đến 09h00: Thi môn kiến thức chung (thời gian thi 60 phút)

- Từ 09h30 đến 10h00: Thi môn tiếng Anh (thời gian thi 30 phút)

- Từ 10h30 đến 11h00: Thi môn tin học (thời gian thi 30 phút)

b) Địa điểm tổ chức thi: tại Trường Cao đẳng Bình Định (địa chỉ: 684 Hùng Vương, Phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

c) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy

(Danh sách cụ thể thí sinh triệu tập theo file đính kèm )

2. Một số lưu ý đối với thí sinh

- Thí sinh đến dự thi mang theo giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân/thẻ căn cứu công dân hoặc giấy phép lái xe) để xuất trình trước khi vào phòng thi.

- Thời gian và địa điểm thi nếu có thay đổi, Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo trên Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ: skhcn.binhdinh.gov.vn.

Tải thông báo đính kèm 


Tin liên quan