DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TUYỂN VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ KH&CN


Thứ Hai 14/12/2020


THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2020

Trung tâm Phân tích Đo lường và Chất lượng thông báo Kết quả xét duyệt danh sách thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở KH&CN năm 2020 theo Thông báo số 02/TB-HĐTDVC ngày 10/12/2020.

 

1. Kết quả xét duyệt danh sách thí sinh đăng ký dự thi: theo Thông báo số 02/TB-HĐTDVC ngày 10/12/2020 đính kèm.
a) Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi: Phụ lục I kèm theo
b) Danh sách thí sinh không đủ điều kiện dự thi: Phụ lục II kèm theo

2. Thời gian, địa điểm thi: thông báo cụ thể sau.
3. Lệ phí thi tuyển
Thi sinh đủ điều kiện dự thi nộp phí dự thi tại Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ (địa chỉ: 208 Diên Hồng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) trong thời gian từ ngày 14/12/2020 đến ngày 22/12/2020 (trong giờ hành chính, không bao gồm thứ bảy, chủ nhật); lệ phí: 500.000 đồng/người. Hết thời hạn nêu trên, thí sinh không nộp phí dự thi xem như không có nhu cầu thi tuyển.

Tải Thông báo đính kèm  ./.
 


Tin liên quan