THÔNG BÁO BÁN THANH LÝ TÀI SẢN


Thứ Tư 21/10/2020


THÔNG BÁO BÁN THANH LÝ TÀI SẢN

Trung tâm Phân tích Đo lường và Chất lượng thông báo bán thanh lý vật tư thu hồi từ việc phá dỡ để cải tạo, sửa chữa nhà làm việc đến các tổ chức cá nhân có nhu cầu mua tài sản.

 

 

1. Tài sản thanh lý: Vật tư thu hồi từ việc phá dỡ để cải tạo sửa chữa nhà làm việc, danh mục chi tiết theo file đính kèm.

2. Thời gian đăng ký mua: từ ngày 21/10/2020 đến ngày 27/10/2020 (trong giờ hành chính).

3. Địa điểm đăng ký: Phòng Tổng hợp - Nghiên cứu ứng dụng thuộc Trung tâm Phân tích và Đo lường Chất lượng, số 173-175 Phan Bội Châu, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256 3822322.

Chi tiết theo Thông báo đính kèm  

 


Tin liên quan