Trung tâm PT&ĐLCL Bình Định - Không ngừng nâng cao năng lực, uy tín và hiệu quả hoạt động


Thứ Sáu 08/05/2020


                             

 

Trung tâm Phân tích và Đo lường Chất lượng Bình Định (gọi tắt Trung tâm) được thành lập ngày 26/4/2019 trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng vào Trung tâm Phân tích và Kiểm nghiệm trực thuộc Sở Khoa học & Công nghệ (KH&CN). Sự ra đời của Trung tâm xuất phát từ yêu cầu thực tiễn sản xuất và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Định, qua đó góp phần đa dạng hóa hoạt động phân tích - kiểm nghiệm, thúc đẩy hoạt động chứng nhận chất lượng sản phẩm hàng hóa - công trình phù hợp tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu hội nhập và xuất khẩu hàng hóa của tỉnh nhà.

Hiện Trung tâm có 4 phòng (Phòng Tổng hợp - Nghiên cứu ứng dụng; Phòng Kiểm định - Hiệu chuẩn; Phòng Thử nghiệm cơ điện; Phòng Hóa sinh) với tổng cộng 58 công chức, viên chức và người lao động (CCVC&NLĐ), trong đó có 4 người trình độ thạc sỹ, 47 người trình độ đại học, 7 người trình độ trung cấp và cao đẳng. Nhằm đáp ứng yêu cầu công việc, Trung tâm thường xuyên cử CCVC&NLĐ tham gia các lớp học, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, qua đó góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đáp ứng sự hài lòng của khách hàng.

Năm 2019, được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Đảng uỷ, Lãnh đạo Sở KH&CN; Chi ủy Chi bộ, lãnh đạo Trung tâm cùng với sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của toàn thể CCVC&NLĐ, Trung tâm đã thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ chính trị được giao; đồng thời triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ khác do Sở KH&CN và các cơ quan có thẩm quyền giao.
 
Cụ thể về công tác chuyên môn, trong năm qua Trung tâm thực hiện quan trắc một số chỉ tiêu phóng xạ môi trường phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh Bình Định. Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Định giai đoạn 2019 thông qua các hoạt động: tổ chức Cuộc thi "Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Bình Định năm 2019"; triển khai các hoạt động đào tạo tập huấn tại Không gian chung hoạt động khởi nghiệp - Bihub; tổ chức Ngày hội "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Định" lần thứ I năm 2019; tổ chức Hội thảo "Kết nối mạng lưới hệ sinh thái khởi nghiệp Vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên"; xây dựng Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Định giai đoạn 2019 - 2025; xây dựng Đề án thành lập "Khu Đô thị Khoa học Quy Hoà"; xây dựng Dự thảo Đề án "Thành lập trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh"; đồng thời xin chủ trương về địa điểm đầu tư xây dựng Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh và UBND tỉnh Bình Định cũng đã giao Sở Xây dựng chủ trì với các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất địa điểm đầu tư xây dựng Trung tâm này. Ngoài ra Trung tâm còn thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng Đề án phát triển Khu đô thị Khoa học và giáo dục Quy Hòa (Thung lũng Sáng tạo Quy Nhơn); đào tạo quy trình và phương pháp phân tích thử nghiệm trong công tác đặc thù chuyên môn phục vụ quản lý nhà nước; đào tạo kiến thức ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân, tăng cường dụng cụ thiết bị ứng phó sự cố; xây dựng kế hoạch "Đầu tư tiềm lực cho Trung tâm Phân tích và Đo lường Chất lượng Bình Định giai đoạn 2021 - 2025"; xây dựng kế hoạch hợp tác với các tỉnh Nam Lào năm 2020; trình Sở KH&CN điều chỉnh dự án đầu tư trang thiết bị thử nghiệm giai đoạn 2015 - 2020 của Trung tâm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thử nghiệm phục vụ công tác quản lý nhà nước…
 
Với kết quả đạt được, năm 2019 tập thể CCVC&NLĐ Trung tâm đã được Sở KH&CN công nhận các danh hiệu thi đua: 56 cá nhân và 5 tập thể đạt lao động tiên tiến (100%), trong đó có 5 cá nhân (8,9 %) đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 18 cá nhân, 5 tập thể được Giám đốc Sở tặng giấy khen và nhiều danh hiệu thi đua khen thưởng đề nghị cấp trên xem xét. Tuy nhiên bên cạnh thành tựu đạt được, trong năm qua việc triển khai nhiệm vụ chính trị của Trung tâm vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: một số thủ tục hành chính pháp lý liên quan sau khi hợp nhất đơn vị cũng là yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động thu của đơn vị; công nợ khách hàng tồn đọng kéo dài; một số chỉ tiêu thử nghiệm khách hàng yêu cầu nhưng năng lực của Trung tâm chưa đáp ứng được; nguồn ngân sách cấp cho đầu tư chưa đảm bảo tính đồng bộ của trang thiết bị….
 
Để khắc phục những bất cập trên, ngày càng nâng cao năng lực cạnh tranh và uy tín đối với khách hàng, thời gian tới bên cạnh tăng cường công tác tư vấn, tiếp thị, Trung tâm cũng sẽ có chiến lược phát triển cụ thể, nhất là tranh thủ sự hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức liên quan cũng như sự hợp tác của các đơn vị thuộc Sở KH&CN trong việc tìm kiếm hợp đồng, tìm kiếm khách hàng nhằm tăng hiệu quả hoạt động phân tích, kiểm nghiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác thu hồi nợ khách hàng thông qua các biện pháp cụ thể như: ràng buộc về mặt pháp lý; đối chiếu công nợ khách hàng định kỳ; gắn trách nhiệm cá nhân liên quan trong thực hiện hợp đồng với các quyền lợi liên quan...Song song đó Trung tâm chú trọng công tác rà soát, đề xuất kinh phí đầu tư nhằm đảm bảo kế hoạch đầu tư theo từng giai đoạn và sự đồng bộ của trang thiết bị, đáp ứng tốt yêu cầu của khách hàng. Tiếp tục đào tạo bên ngoài về chuyên môn, nghiệp vụ cũng như đào tạo sử dụng thành thạo trên các thiết bị mới cho nhân viên. Tăng cường nhận thức trách nhiệm và nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ của từng CCVC&NLĐ về các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp phòng, lãnh đạo Trung tâm trong tổ chức triển khai và kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được giao nhằm hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch được giao, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, không ngừng nâng cao uy tín và hiệu quả hoạt động của Trung tâm.
                                                                                                                                                                                                                                                                      Lê Chiến

 

 

Tin liên quan